stat4u
czerwiec
17
Poniedziałek
www.startwolamielecka.odt.pl: Strona główna | Rozgrywki o Puchar Wójta Gminy Mielec 2018
Rozgrywki o Puchar Wójta Gminy Mielec 2018 PDF Drukuj Email
START Wola Mielecka    22 lipca 2018

Mecze eliminacyjne rozgrywek o Puchar Wójta Gminy Mielec 2018 zostały rozgrywane na obiektach sportowych Gminy Mielec w Woli Mieleckiej, Trześni, Podleszanach. Finał rozgrywek odbył się na boisku sportowym w Chrząstowie. Mecze eliminacyjne były rozgrywane systemem każdy z każdym 2 x 25 min. Mecze finałowe były rozgrywane systemem cztery drużyny - system pucharowy 2 x 25 min.
W finale zagrali zwycięzcy grup eliminacyjnych LKS Start Wola Mielecka, LKS „Czarni” Trześń, LKS Podleszany, a także gospodarz LKS „DROMADER” Chrząstów. Obydwie drużyny które przegrały mecze półfinałowe, zajęły trzecie miejsce.link do galerii: https://wicherski1.blogspot.com

Puchar Wójta Gminy Mielec 2018 zdobyła drużyna LKS Podleszany, która w meczu finałowym pokonała LKS Start Wola Mielecka.

Puchar Wójta Gminy Mielec 2018
1. LKS Podleszany
2. LKS Start Wola Mielecka

3. LKS „DROMADER” Chrząstów
3. LKS „Czarni” Trześń

Wybrano najlepszych zawodników pucharu:
- Michał Kołodziej bramkarz LKS Start Wola Mielecka
- Marcin Moździoch obrońca LKS Podleszany
- Patryk Wilk pomocnik LKS Podleszany
- Filip Krępa napastnik LKS „DROMADER” Chrząstów

Puchary i dyplomy dla najlepszych drużyn i zawodników Pucharu Wójta Gminy Mielec 2018 wręczał Wójt Gminy Mielec Józef Piątek oraz organizator turnieju Krzysztof Wieczerzak.

ETAP II – FINAŁ, 22 lipca 2018r.  w Chrząstowie
Mecz finałowy:

LKS Podleszany - LKS Start Wola Mielecka 4 - 1

Półfinały:
LKS Podleszany - LKS „DROMADER” Chrząstów 3 - 1
LKS Start Wola Mielecka - LKS „Czarni” Trześń 2 - 0


ETAP I – ELIMINACJE
Grupa A - rozgrywki odbyły się 15 lipca 2018r. od godz.11.00 w Woli Mieleckiej:
LKS „Madras” Goleszów  2 - 0 LKS „Rzędzian” Rzędzianowice
LKS Start Wola Mielecka 3 - 0 LKS „Rzędzian” Rzędzianowice
LKS Start Wola Mielecka 1 - 0 LKS „Madras” Goleszów
Wola Mielecka: Karol Sowa - Artur Pietras, Kamil Myjak, Łukasz Babula, Dawid Cymbor, Krystian Stec, Michał Myjak, Dawid Węglarz, Jakub Peret, Michał Kołodziej, Maciej Kania,  Bogumił Łaz, Mateusz Rec, Jacek Siembab, Bartłomiej Smaczny.

Grupa B – rozgrywki odbyły się 15 lipca 2018r. w Trześni:
LKS „Czarni” Trześń - LKS „Złotniczanka„ Złotniki 5  -1

Grupa C - rozgrywki odbyły się 14 lipca 2018r. w Podleszanach:
LKS Podleszany - KS „Sparta„ Chorzelów 10 - 0

ETAP II – FINAŁ:
22 lipca 2017r. – niedziela, godz. 15:00 w Chrząstowie.


Regulamin rozgrywek turnieju piłki nożnej o „Puchar Wójta Gminy Mielec" - 2018

§1

Organizacja rozgrywek o „Puchar Wójta Gminy Mielec" jest powierzona stowarzyszeniu , prowadzącemu działalność w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w formie zlecenia realizacji zadania pożytku publicznego przez Gminę Mielec i finansowana ze środków publicznych na zasadach określonych umową.

§2

Organizatorem  turnieju jest klub piłkarski LKS DROMADER Chrząstów.
Osoba odpowiedzialna za przebieg turnieju - LKS  DROMADER" Chrząstów  -  Krzysztof   Wieczerzak.
Organizatorowi   turnieju   przysługuje   prawo  interpretacji   regulaminu rozgrywek.

§3

1.  W rozgrywkach  mogą brać  udział  zawodnicy  pełnoletni,  a także zawodnicy którzy ukończyli 16 lat ( za zgodą opiekunów prawnych, którzy na piśmie oświadczą, że stan zdrowia ich dziecka pozwala na udział w zawodach i wyraża zgodę na taki udział na własną odpowiedzialność), zamieszkali na terenie Gminy Mielec.

2.  Zawodnicy zgłoszeni do rozgrywek muszą posiadać dowód tożsamości (w przypadku nieletniego, ważną legitymację szkolną lub inny dokument urzędowy ze zdjęciem ) i okazywać na każde żądanie sędziego prowadzącego zawody sportowe. Nie okazanie wyżej wymienionych dokumentów, skutkuje walkowerem dla drużyny, którą reprezentuje dany zawodnik.

§4

1. Ubezpieczenie  od  następstw  nieszczęśliwych  wypadków jest indywidualną sprawą każdego uczestnika.

2. Uczestnicy zawodów biorą w nich udział na własną odpowiedzialność (za niepełnoletnich odpowiadają rodzice, opiekunowie ). Organizator nie zapewnia ubezpieczenia dla zawodników podczas zawodów i nie odpowiada za wypadki i problemy zdrowotne wynikłe z uczestniczenia w zawodach.

3. Zespoły   zgłoszone   do   rozgrywek, zobowiązane są do wybrania kierownika drużyny.

4. Kierownik drużyny wypełnia kartę zgłoszenia wg. załączonego wzoru i dołącza wymagane oświadczenia i oryginalne podpisy.

5. Kierownik  drużyny ustala  skład  zawodników występujących w rozgrywkach i decyduje o zmianach w trakcie gry.
Dopuszcza się zmianę maksymalnie siedmiu zawodników podczas trwania jednego meczu.

6. Kierownik drużyny ma obowiązek do zebrania odpowiednich oświadczeń w oparciu o zapoznanie się z regulaminem rozgrywek przez uczestników przed rozpoczęciem zawodów.

§5

Rozgrywki piłkarskie o Puchar Wójta, będą prowadzone w dwóch etapach: ETAP I - ELIMINACJE

Grupa A   - rozgrywki odbędą się 14 lipca 2018 r. godz.15.00 w Woli Mieleckiej
- LKS „Rzędzian" Rzędzianowice
- LKS „Start" Wola Mielecka
- LKS „Madras" Goleszów

Grupa B - rozgrywki odbędą się 15 lipca 2018 r. godz. 13.00 w Trześni
- LKS „Czarni" Trześń
- LKS „Złotniczanka „ Złotniki

Grupa C - rozgrywki odbędą się 14 lipca 2018 r. godz. 16.00 w Podleszanach
- LKS Podleszany
- KS „Sparta,, Chorzelów

ETAP II - FINAŁ

22.07.2017 niedziela, godz. 15:00 w Chrząstowie

W  finale zagrają - zwycięzcy grup eliminacyjnych, a także gospodarz LKS „DROMADER" Chrząstów

§6

Mecze eliminacyjne będą rozgrywane na obiektach sportowych Gminy Mielec w Woli Mieleckiej, Trześni, Podleszanach.
Finał rozgrywek o Puchar Wójta   odbędzie się na boisku sportowym w Chrząstowie.

§7

Na eliminacje jak również na finał drużyny zgłaszają się przynajmniej półgodziny przed wyznaczoną godziną rozgrywek, w celu losowania, a także przygotowania się do meczy.
Losowanie przeprowadzają wspólnie  kierownicy drużyn, pod nadzorem sędziów prowadzących rozgrywki.
Mecze eliminacyjne będą rozgrywane systemem:

 

-  trzy drużyny - system każdy z każdym 2 x 25 min.
-  dwie drużyny - mecz o awans do finału 2 x 45 min. (w razie remisu karne)

4. Mecze finałowe będą rozgrywane systemem : cztery drużyny - system pucharowy 2 x 25 min.
w meczu finałowym i półfinałowym w przypadku remisu - karne
- trzy drużyny - każdy z każdym 2 x 25 min
- dwie drużyny - 2 x 45 min ( w razie remisu karne )

W finałach w przypadku kompletu drużyn nie ma meczu o trzecie miejsce. Obydwie drużyny które przegrały mecze półfinałowe, zajmują trzecie miejsce.
Punktacja meczy :
a) zwycięstwo, wygrana walkowerem  3 pkt
b) remis                                         1 pkt
c) porażka, przegrana walkowerem     0 pkt
7.  W przypadku jednakowej ilości zdobytych punktów dwóch lub więcej drużyn o kolejności decyduję:
a)  lepszy stosunek strzelonych bramek
b)  bezpośredni wynik meczu pomiędzy tymi drużynami
c)  większa liczba zwycięstw
d)  rzuty karne pomiędzy tymi drużynami

§8

Rozgrywki prowadzone są zgonie z przepisami PZPN.
Dodatkowo wprowadza się kary:
a) od 2-10 minut opuszczenie boiska
b) dwie żółte kartki w meczu - zawodnik opuszcza boisko i  pauzuje kolejny następny mecz
c)  czerwona kartka - zawodnik opuszcza boisko i pauzuje kolejny mecz

§9

Poza niniejszym regulaminem, uczestników rozgrywek a także kibiców, obowiązuje regulamin obiektów, na którym są rozgrywane eliminację i finał.
Obowiązki organizatora turnieju wraz z odpowiedzialnością za jego przebieg podczas eliminacji przejmują współorganizatorzy, na stadionie;
- Grupa A - w Woli Mieleckiej - Prezes - Zbigniew Opiela
- Grupa B - w Trześni - Prezes - Andrzej Kardyś
- Grupa C - w Podleszanach - Prezes - Grzegorz Kuczkowski

W finale w Chrząstowie organizator - Prezes - Krzysztof Wieczerzak
Organizator i współorganizatorzy, zobowiązani są do;
a) zapewnienia opieki medycznej podczas eliminacji i finału,
b) zapewnienia porządku na obiekcie, poprzez wyznaczenie odpowiedniej liczby porządkowych (oznaczonych plastronami),
c) listę imienną pełnoletnich porządkowych należy złożyć przed zawodami u sędziego zawodów.

5. Od osób wymuszających  awantury,  w tym stosowania przemocy werbalnej lub fizycznej, należy żądać opuszczenia obiektu. Obowiązek ten ciąży na sędziach prowadzących zawody, a także  na  osobach wymienionych w § 9 pkt. 2, 3.

W uzasadnionych przypadkach należy bezzwłocznie wezwać Policję.

6. Organizator LKS „DROMADER" Chrząstów pokrywa wynagrodzenia sędziujących mecze  finału,  według  ustalonych  stawek, jak  również finansuje  w  uzgodniony  sposób  napoje  chłodzące,  dla wszystkich zespołów.

§10

Za udział w finale przysługują dyplomy i puchary.


wstecz  

Znajdź nas na facebooku

Like Plus PP