Zasady awansów i spadków w sezonie 2015-2016 Drukuj
19 sierpnia 2015

Podokręg Piłki Nożnej w Dębica
Dębica 18 sierpnia 2015 r.

Aneks
Do Regulaminów Rozgrywek Piłkarskich Seniorów i Drużyn Młodzieżowych prowadzonych przez Podkarpacki Związek Piłki Nożnej, Okręgowe Związki i Podokręgi na sezon 2015/2016.Uchwała Zarządu Podokręgu Piłki Nożnej w Dębicy.

W uzupełnieniu § 20 Regulaminu Rozgrywek seniorów oraz Regulaminu Rozgrywek Młodzieżowych Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej na sezon 2015/2016 w sprawie awansów i spadków w sezonie 2015/2016 ustala się następujące zasady obowiązujące w Podokręgu Piłki Nożnej w Dębicy.

1. Z Klasy Okręgowej seniorów, która liczy w Dębicy 16 drużyn awans do IV ligi uzyska 1 drużyna.

2. Z Klasy Okręgowej seniorów automatycznie spadają 4 drużyny, które zajmą 13, 14, 15 i 16 miejsce w rozgrywkach oraz dodatkowo tyle drużyn ile spadnie z terenu Podokręgu Dębica z IV ligi.

3. Drużyny IV ligowe z terenu Podokręgu Dębica to; Błękitni Ropczyce, Wisłoka Dębica, Kolbuszowianka Kolbuszowa, Wisłok Wiśniowa, Rzemieślnik Pilzno.

4. Awans z Klas A do Klasy Okręgowej dębickiej uzyskują mistrzowie Kl. A 1 dębickiej, Kl. A 2 dębickiej, mistrz Klasy A grupa mielecka. Czwartą drużyną awansującą jest jedna z drużyn wicemistrzów Klasy A1 i A2 Dębica lub Klasy A grupa Mielecka mająca wyższą średnią punktową w przeliczeniu na jeden mecz, w przypadku takich samych wartości o kolejności decyduje większa różnica między zdobytymi a straconymi bramkami a następnie większa ilość zdobytych bramek.

5. Z Klas A 1 i A 2 dębickich spada automatycznie po 2 drużyny, które zajmą 13 oraz 14 miejsca, oraz dodatkowo tyle drużyn ile spadnie z terenu Podokręgu Dębica z Klasy Okręgowej.

6. Awans do Klas A uzyskują mistrz oraz wicemistrz Klas B oraz drużyna, która zajmie 3 miejsce w Klasie B Dębica.

7. W przypadku, gdy zajdzie konieczność uzupełnienia składu w Klasach A 1 i A 2 liczących do 14 drużyn wówczas miejsca te zostaną uzupełnione przez drużynę lub drużyny zajmujące kolejne miejsce po drużynach awansujących.

8. W przypadku przesunięć drużyn między Klasami lub wycofania się z rozgrywek wolne miejsce zajmie drużyna z najwyższego miejsca spadkowego w danej klasie rozgrywkowej.

9. Drużyny Klas A i B seniorów oraz młodzieżowe zostaną podzielone terytorialnie na grupy.

10. Do II Podkarpackiej Ligi Juniorów Starszych awansuje zwycięzca Klasy Okręgowej (dębickiej) Juniorów Starszych lub jedna z drużyn zajmująca kolejne miejsce. Z Klasy Okręgowej Juniorów Starszych spadają automatycznie 2 drużyny zajmujące 2 ostatnie miejsca. W przypadku, gdy liczba drużyn biorąca udział w tej klasie rozgrywkowej wynosi 14 lub mniej Zarząd Podokręgu może podjąć decyzję o zaniechaniu spadku w danym sezonie.

11. Do II Podkarpackiej Ligi Juniorów Młodszych awansuje jeden ze zwycięzców Klas Okręgowych Juniorów Młodszych. W przypadku wyrażenia woli awansu więcej niż jednego mistrza Klas Okręgowych Juniorów Młodszych rozegrane zostaną mecze barażowe.

12. Aneks stanowi integralną część Regulaminów Rozgrywek Seniorów oraz drużyn Młodzieżowych Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej na sezon 2015/2016.

Prawo interpretacji niniejszego aneksu oraz rozstrzygnięcia spraw w nim nieujętych przysługuje Zarządowi Podokręgu Piłki Nożnej w Dębicy.

Prezes Podokręgu Piłki Nożnej w Dębicy
Wiesław Lada

 

wstecz