stat4u
luty
22
Piątek
www.startwolamielecka.odt.pl: Strona główna | Rozwój sportu wiejskiego
Rozwój sportu wiejskiego w Woli Mieleckiej w latach 1945-1999 PDF Drukuj Email
26 grudnia 2011

W latach 1945 - 1947 wraz z odradzaniem się życia społecznego pojawiał się we wioskach spontaniczny ruch sportowy. Oto jak wspomina ten okres Adolf Cholewa: „Chłopcy z okolicznych wiosek chętnie spotykali się, aby zagrać w piłkę. Za piłkę służyły gumy z czołgów. Niekiedy zamiast piłki używano pęcherze ze świni. Mecze rozgrywano na pastwiskach chłopskich. W roku 1947 były organizowane biegi terenowe, których trasy przebiegały wiejskimi dróżkami. Ze względu na kręte trasy sędziowie stali na zakrętach z chorągiewkami. Od tegoż też roku, Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska była odpowiedzialna za rozwój sportu wiejskiego. Powstały pierwsze Ludowe Zespoły Sportowe, a w tym również w Woli Mieleckiej. W pierwszym okresie graliśmy w strojach prywatnych. Dopiero w 1948 roku otrzymaliśmy prawdziwe stroje sportowe. W 1949 roku rozpoczęliśmy budowę boiska sportowego na gruntach dworskich. Obok chłopców z Woli Mieleckiej w budowie brała udział również młodzież z Podleszan. Drzewo na bramki nosiliśmy na ramionach z lasu piątkowskiego. W tym czasie drużyną piłkarską zajmował się Stanisław Pomykała i Adolf Cholewa. Wyjazdy na mecze odbywały się zaprzęgami konnymi nierzadko wozami drabiniastymi. Spotkania piłkarskie odbywały się w Borowej, Radomyślu, Rzochowie i w Mielcu. W 1953 roku boisko piłkarskie zostało zajęte przez WSK Mielec i przeznaczone na działki budowlane dla pracowników z Trześni, a mecze rozgrywane były na boisku „Gwardii" w Mielcu. Rozwijał się również sport w innych dyscyplinach. Na spartakiadzie wojewódzkiej LZS w Kańczudze sportowcy regionu mieleckiego zajęli czołowe miejsca. Z Woli Mieleckiej startowały między innymi Janina i Urszula Tomczyk".

Według wspomnień wielu działaczy sportowych koło LZS w Woli Mieleckiej powstało w 1947 roku, a pionierami ruchu sportowego byli Adolf Cholewa, Jan Leś, Stanisław Tomczyk, Mieczysław Bury i Stanisław Pomykała.

W latach 1965-67 prowadzone były prace przy budowie nowego boiska sportowego na działce szkolnej za budynkiem szkolnym. W tym okresie mecze odbywały się na stadionie Gryfu i na boisku w Rzędzianowicach. Otwarcie boiska sportowego w Woli Mieleckiej odbyło się jesienią 1967 roku. W tym czasie Przewodniczącym Koła LZS był Stanisław Mazur, a zastępcą był Bronisław Krępa. W składzie zarządu byli: Leon Fronc, Jan Zięba i Jan Chodur. Według relacji Stanisława Mazura drużyna występowała w klasie „C" a w niej grali: Jerzy Jaśkot, Bronisław Krępa, Andrzej Raczyński, Stanisław Haptaś, Stanisław Mazur, Leon Fronc, Jan Zięba, Stanisław Fijał, Stanisław Dudek, Henryk Kolisz, Kazimierz Krępa, Błażej Krzysztofik, Stanisław Węgrzyn, Eugeniusz Tabor i Jan Chodur.

W 1967 roku Przewodniczącym Koła został Bronisław Krępa. Od 1968 roku funkcję tę pełnił Czesław Sanecki, a wiceprzewodniczącym był Władysław Leś. Ponadto w skład zarządu wchodzili Zbigniew Miodunka, Stanisław Dziekan i Marian Pomykała. W tym roku drużyna piłkarska awansowała do klasy „B" i przybrała nazwę „Grom".

Od 1972 roku Przewodniczącym Koła LZS w Woli Mieleckiej był Ryszard Tomczyk, a jego zastępcą był Jan Mioduna. W tym czasie zarejestrowane były dwie drużyny piłkarskie seniorów w ki. „C" i „B". Jak wspomina Jan Mioduna; drużyna z ki. „B" jeździła ma mecze wynajętymi autobusami z PKS i MKS, a druga drużyna wyjeżdżała na mecze samochodami prywatnymi lub chodziła pieszo. Nowe boisko oznakowane były prymitywnie: sznurkami lub linie wysypywano trocinami. Koło LZS utrzymywało się z dochodów z zabaw tanecznych, wypożyczania stołów, ławek i podłogi na wesela .

W 1975 roku na Przewodniczącego Koła LZS wybrano Jana Miodunę, a na zastępcę wybrano Władysława Partykę. Kierowali oni sportem wiejskim do roku 1982.

W 1981 r. Zarząd koła LZS stanowili: Jan Mioduna - przewodniczący, Władysław Partyka - zastępca, Jan Partyka - gospodarz, Adam Węgrzyn - sekretarz i Tadeusz Godek - członek. Istniała wówczas jedna drużyna piłkarska, która występowała w ki. „B". Piłkę nożną uprawiało 42 zawodników. Sukcesem drużyny, było zwycięstwo turnieju gminnym i zdobycie po raz pierwszy Pucharu Naczelnika Gminy.

Rok 1982 był przełomowym w historii koła LZS. Drużynę objął nauczyciel miejscowej szkoły Kazimierz Ogorzałek. Rozpoczęła się systematyczna praca szkoleniowa. Drużynę zasilili młodzi piłkarze: Krzysztof Rec, Marian i Stanisław Przebieglec, Mirosław Dziekan, Bogdan Struzik i Aleksander Tabor a odeszli: Jerzy Leś, Mieczysław Leś, Edward Mioduna i Adam Węgrzyn. W przerwie między sezonami drużyna z trenerem wyjechała na pierwszy obóz kondycyjno - szkoleniowy do Bobowej. Efektem pracy szkoleniowej tego roku było zajęcie II miejsca w klasie „B".

21 listopada 1982 r. odbyło się zebranie sprawozdawczo - wyborcze koła na którym wybrano zarząd w składzie:
Jan Mioduna - przewodniczący,
Grzegorz Trzpis - zastępca,
Ryszard Lelakowski - II zastępca,
Kazimierz Ogorzałek - sekretarz,
Władysław Partyka - skarbnik,
Jan Partyka - gospodarz i Sylwester Węgrzyn - członek.

Na tym zebraniu przyjęto historyczne wnioski:
1. Przyjąć nazwę drużyny LZS Start Wola Mielecka.
2. Przyjąć barwy flagi drużyny: granatowa od dołu, żółta od góry.
3. Utworzyć konto LZS w Banku Spółdzielczym.
4. Rozpocząć budowę stadionu sportowego na miejscowym boisku.

Rok 1983 zapoczątkował pasmo sukcesów sportowych. Po raz drugi też drużyna zdobyła Puchar Naczelnika Gminy. W nagrodę drużyna ta w liczbie 15 zawodników pod opieką trenera Kazimierza Ogorzałka i Władysława Partyki, wyjechała na obóz szkoleniowy do Łeby.

W tym roku rozpoczęto budowę stadionu sportowego. Dokumentację stadionu wykonał Kazimierz Ogorzałek. Meliorację płyty piłkarskiej wykonało Rejonowe Przedsiębiorstwo Melioracyjne na koszt UG Mielec. Powołany został zespół ds. organizacji czynów społecznych na stadionie w składzie: Kazimierz Ogorzałek nauczyciel WF miejscowej szkoły, Stefan Pieróg przedstawiciel komitetu rodzicielskiego, Grzegorz Trzpis wiceprezes koła LZS. Zespół ten zebrał kilkaset podpisów pod deklaracjami mieszkańców o przystąpieniu do prac. W efekcie wykonano drogę dojazdową do stadionu, zasypano rowy pomelioracyjne na płycie boiska oraz cokoły pod kontener szatniowy. Szkoła zakupiła krawężniki i stal na bramki.

W dniu 6 listopada 1983 r. odbyło się zebranie walne na którym zmieniono skład zarządu. Nowym prezesem został Grzegorz Trzpis, wiceprezesami zostali: Władysław Partyka i Ryszard Lelakowski, sekretarzem Kazimierz Ogorzałek, gospodarzem obiektu Wiesław Kawalec, a prezesem honorowym Jan Mioduna.

W roku 1984 drużyna seniorów pod kierunkiem trenera Kazimierza Ogorzałka awansowała do klasy „A" po pamiętnym meczu z Gryfem" Mielec wygranym przez naszą drużynę 2:0, bramki zdobyli Ryszard Indyk i Krzysztof Węglarz. Na ten mecz przybyło ok. 1000 widzów, a porządku pilnowali strażacy w galowych mundurach. Było to swoiste święto wioski. Od tego roku poprzez 9 sezonów do 1992 drużyna „startu" występowała nieprzerwanie w klasie „A", przemianowanej później w klasę okręgową.

W tym też roku drużyna wyjechała na obóz szkoleniowy do Łeby. W związku z remontem płyty piłkarskiej, mecze rozgrywane były do wiosny na boiskach w Rzędzianowicach i „Gryfu" w Mielcu.
Weryfikacji nowej płyty piłkarskiej dokonano 30 kwietnia 1984 r. Był to efekt, wytężonej pracy społecznej uczniów szkoły podstawowej z jej nauczycielem WF oraz pracy zawodników i mieszkańców wioski. W sezonie 1984/85 pod barwami „Startu" występowała też drużyna seniorów w KI. „C".

W wyniku zebrania walnego w dniu 29 listopad 1984 r. zmieniono skład zarządu koła LZS. Z prezesa zrezygnował Grzegorz Trzpis, a na jego miejsce wybrano Władysława Partykę. Wiceprezesami zostali Ryszard Lelakowski i Józef Kos, sekretarzem Kazimierz Ogorzałek, skarbnikiem Edward Pomykała, a gospodarzem obiektu Ryszard Indyk. Na zebraniu podjęto decyzję zakupu kontenera w MPB Mielec na szatnię sportową.
Dnia 26 czerwca 1985 r. zarząd podjął decyzję o wycofaniu II-giej drużyny z rozgrywek i utworzenie w to miejsce, drużyny juniorów. Drużyna seniorów trenowała wówczas 2 razy w tygodniu.

W sezonie zimowym treningi odbywały się na sali gimnastycznej w szkole nr 1 w Mielcu oraz w każdą niedzielę w lesie w Piątkowcu. Efektem pracy szkoleniowej było uzyskanie IV miejsca w sezonie przez seniorów i I miejsce w lidze juniorów. Ponadto drużyna seniorów zdobyła puchar Naczelnika Gminy i Il-gie miejsce w Igrzyskach Wojewódzkich LZS. Wśród 38 zawodników występujących w drużynie seniorów trzech było z Mielca: Stanisław Zakulecki, Dariusz Ciesielski i Wiesław Saja. Wszyscy, byli podporą pierwszej drużyny, a wśród miejscowych zawodników szczególnie wyróżniał się Ryszard Indyk. Po tak udanym sezonie wiosennym drużyna wyjechała na obóz do Bobowej.

Dnia 24 listopada 1985 r. odbyło się historyczne walne zebranie na którym uchwalono powstanie klubu sportowego. Oto fragment z protokołu: „W 5 punkcie programu kol. mgr Kazimierz Ogorzałek - przewodniczący zebrania zaproponował utworzenie w miejsce LZS Start - Ludowego Klubu Sportowego „Start". W uzasadnieniu podał, że działalność organizacyjna koła LZS i osiągnięcia sportowe zasługują na nową jakość. Ponadto Koło LZS ma zamiar prowadzić działalność gospodarczą oraz zakupić autobus. Wszystko to stwarza potrzebę posiadania osobowości prawnej. W wyniku głosowania podjęto jednogłośnie uchwałę o utworzeniu w Woli Mieleckiej Ludowego Klubu Sportowego Start. Następnie poddano pod dyskusję wysokość rocznej składki członkowskiej. Kolega. Władysław Partyka zaproponował kwotę 100 zł. od członka. Mimo głosów, że jest to kwota symboliczna, jednak większością uchwalono tą składkę. W celu podjęcia starań o zarejestrowanie klubu upoważnione zostały następujące osoby: Władysław Partyka, Kazimierz Ogorzałek, Adolf Cholewa, Kazimierz Węgrzyn i Ryszard Lelakowski."

Wydarzeniami roku były:
-  zatwierdzenie statutu i zarejestrowanie przez Urząd Wojewódzki w Rzeszowie Ludowego Klubu Sportowego
„START" dnia 12 maja 1986 r.
-  zakup pierwszego autobusu Autosan H9-03.
-  W tym roku drużyna wyjechała własnym autobusem na obóz kondycyjny do Łeby.

Dnia 4 października 1987 r. oddano do użytku wielofunkcyjny stadion sportowy w Woli Mieleckiej. Był to pierwszy, taki obiekt w gminie. Triumf swój odnieśli przede wszystkim dwaj działacze: Władysław Partyka i Kazimierz Ogorzałek. „4 październik powitał nas słońcem i wiatrem. Stadion sportowy wyglądał odświętnie. Na masztach flagowanych wyciągnięte flagi: najwyżej biało - czerwona, z prawej zielono - czerwona (zrzeszenia LZS) i z lewej żółto-granatowa naszego klubu. Dookoła stadionu wesoło łomotały biało-czerwone i zielone flagi. Trawa na boisku krótko przystrzyżona, obrzeża wszystkich boisk i bieżni pomalowane były na biało. Kilkaset mieszkańców przybyło, aby upamiętnić „wbiciem swojego gwoździa" w pamiątkową tablicę. Przybył Prezes Zrzeszenia LZS Marian Magoń, przedstawiciel UW w Rzeszowie oraz Naczelnik Gminy inż. Marek Bieganowski. Były przemówienia, nagrody i odznaczenia dla działaczy. Na podziękowania zasłużyli przede wszystkim uczniowie szkoły, za kilkuletnią pracę przy stadionie, mieszkańcy oraz sportowcy klubu. Część artystyczną przygotował GOK Mielec. Uroczystość zakończono zabawą taneczną".

12 grudnia 1987 w wyniku walnego zebrania klubu nastąpiła zmiana zarządu klubu. Z funkcji prezesa zrezygnował Władysław Partyka, a na jego miejsce wybrano Kazimierza Ogorzałka. Ponadto w skład zarządu weszli: Adolf Cholewa - wiceprezes, Ryszard Gąbka - sekretarz, i członkowie: Józef Marek, Szymon Hul, Władysław Partyka, Józef Dziekan, Franciszek Miodunka i Józef Makuch. Przewodniczącym komisji rewizyjnej został Jan Chłost.

Po trzech latach trudnej adaptacji seniorów w klasie okręgowej - wojewódzkiej, w której występowały rezerwy drużyn profesjonalnych, nasza drużyna w latach 1987-89 uzyskała największe sukcesy: zdobycie mistrzostwa w Igrzyskach Wojewódzkich LZS w Strzyżowie po wygranym meczu z drużyną STRUG Tyczyn, zdobycie II miejsca w lidze sezonie jesiennym 88 r.

Ponadto w drużynie grali zawodnicy pozyskani: Andrzej Chmiel z Unii Tarnów, Dariusz Ciesielski i Lucjan Wojciechowski ze Stali Mielec oraz Tadeusz Hul z Gryfu Mielec. Prezes ówczesnego klubu podjął starania o przejście zawodnika z Tunezji Abdelatifa Nefatiego występującego w AZS Warszawa i starania te niemalże skończyły się sukcesem. W każdym razie, Abdelativ był na meczu w Woli Mieleckiej podczas odwiedzin u prezesa Ogorzałka. W tym czasie, funkcję trenera seniorów pełnił równocześnie prezes Kazimierz Ogorzałek, drużyny juniorów Zbigniew Opięła. Wydarzeniem w roku 1989, był mecz o Puchar Polski seniorów ze Stalą Rzeszów. Z drużyną Stali przyjechał trener Lesław Ćmikiewicz były reprezentant Polski.
W latach 1988-89 klub nawiązał współpracę z drużyną III ligi Avangard Żydaczew z Ukrainy. W wyniku tej współpracy, nasza drużyna dwukrotnie wyjechała na kilkudniowe zgrupowania na Ukrainę. Dwukrotnie też, klub nasz gościł drużyny z Ukrainy. Wizyty sportowców z Ukrainy wspierał finansowo Jan Chłost. Na osobne zgrupowanie, wyjechała drużyna juniorów do Zydaczewa na Ukrainę. Kierownikiem drużyny był Witold Wójcik.

W zakresie modernizacji bazy sportowej dokonano dalszego postępu - zbudowano oświetlenie stadionu. Maszty oświetleniowe pozyskał z lotniska inż. Kazimierz Węgrzyn, przewód ziemny zakupił Kazimierz Ogorzałek na koszt szkoły a lampy oraz podłącz sfinansował UG Mielec. Przy montażu słupów oświetleniowych służył sprzętem i osobistą pomocą Jan Chłost. Montaż instalacji wykonał Andrzej Jemioło. Wiele pracy włożył w tym czasie gospodarz stadionu Jan Węgrzyn.

W styczniu 1990 r. odbyto zebranie sprawozdawczo - wyborcze. Pomimo imponującego bilansu, kadencji z funkcji prezesa zrezygnował Kazimierz Ogorzałek. Wybrano zarząd w składzie: Szymon Hul - prezes, Kazimierz Ogorzałek i Adolf Cholewa - wiceprezesi, Stanisław Miodunka, Andrzej Jemioło, Jan Masajada i Zbigniew Opieła - członkowie. W tym samym roku, Szymon Hul zrezygnował z funkcji prezesa, a tymczasowo klubem kierował do końca roku 1990 Władysław Partyka.

Od stycznia 1991 r. podjął treningi z drużyną seniorów Kazimierz Ogorzałek. Przejął też ponownie kierownictwo klubu. Sytuacja klubu nie była łatwa. Zarząd postanowił podjąć starania w sprawie zakupu w PKS nowego autobusu. Do tego czasu, zawodnicy wspólnie z trenerem mieli wyjeżdżać na mecze prywatnymi samochodami. W czerwcu 1991 r. prezes klubu zakupił autobus bez silnika w mieleckim PKS. Dokonano remontu autobusu, silnik wyremontowała firma Stanisława Magdy, odmalowano karoserię w PKS-sie i założono nową tapicerkę. Na wiosnę 1992 r. autokar był odnowiony i zarabiał pieniądze podczas wynajmów na bieżącą działalność klubu. W 1992 r. zarząd podjął inicjatywę budowy pawilonu szatniowego. Do końca 1992 r. wybudowano ten pawilon do poziomu pierwszego stropu włącznie. W pracach brali udział między innymi: Adolf Cholewa, Jan Masajada, Jerzy Smagacz, Andrzej Jemioło, Stanisław Miodunka i Zbigniew Opiela.

W tym też roku, drużyna zdobyła Puchar Wójta.

Po 9 sezonach gry w klasie okręgowej, drużyna seniorów została jednak zdegradowana do klasy „A".
W styczniu 1993 r. na zebraniu sprawozdawczo - wyborczym wybrano nowy zarząd w składzie: Stanisław Miodunka - Prezes
Kazimierz Ogorzałek – Wiceprezes
Tadeusz Stec - Wiceprezes
Zbigniew Opiela
Marek Tomczyk
Jan Masajada
Jerzy Smagacz
Andrzej Jemioło

W tym roku drużyna seniorów występowała w ki. „A". Ponadto dalej, występowała drużyna juniorów w klasie okręgowej. Osiągnięciem sportowym roku, było zdobycie Pucharu Wójta Gminy. W dziedzinie gospodarczej, zasługą tego zarządu, było dokończenie w stanie surowym pawilonu szatniowego. Przy budowie piętra pawilonu dużo własnej pracy włożyli Stanisław Miodunka i Tadeusz Stec, którzy wykonali posadzki w szatniach, ławki, wieszaki oraz murowali ściany i kominy W pracach tych pomagali jako pracownicy robót interwencyjnych: Andrzej Leś, Aleksander Frącz i Marek Tomczyk.

W styczniu 1994 r. odbyto zebranie sprawozdawczo - programowe, na którym doszło do wyboru nowego zarządu. Do nowo wybranego zarządu weszli:
Stanisław Miodunka - Prezes
Tadeusz Stec - Wiceprezes
Leszek Murias
Zbigniew Opiela
Jerzy Węgrzyn
Grzegorz Godek
Krzysztof Węglarz
Marek Tomczyk

Niewątpliwym sukcesem sportowym w tym okresie, był awans powtórny do klasy okręgowej seniorów. Zespół był trenowany przez Jerzego Węgrzyna. Z tej okazji i jubileuszu 50-lecia Rzeszowskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej klub Start otrzymał dyplom z nadrukiem „Zasłużony Dla Piłkarstwa Rzeszowskiego".

Skład drużyny, która zdobyła awans:
bramkarze: Foltak Dariusz i Krzysztof Łysoń,
obrońcy: Bogdan Młynek, Grzegorz Stec, Tomasz Stec, Krzysztof Murias,
rozgrywający: Grzegorz Godek, Tadeusz Hul, Zbigniew Hul, Bogdan Lelakowski, Dariusz Drożdżowski, Jacek Indyk,
napastnicy: Krzysztof Węglarz, Janusz Węglarz, Grzegorz Drop, Krzysztof Stec Henryk Hul

Do sukcesów sportowych roku 1995 należy zaliczyć:
* zdobycie Pucharu Wójta Gminy Mielec przez seniorów
* zdobycie Pucharu Lata drużyn juniorów mieszanych (męsko - żeńskich)

W marcu 1996 r. nastąpiła zmiana na stanowisku prezesa klubu. Z funkcji prezesa ustąpił Stanisław Miodunka, a na jego miejsce został wybrany Zbigniew Opiela. Pozostała część zarządu pozostała bez zmian. Sukcesem tego roku było zdobycie Pucharu Wójta Gminy Mielec. Z okazji 50-lecia Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych w naszym województwie, Klub Start otrzymał dyplom uznania za „Wkład w rozwój sportu i kultury fizycznej i turystyki na rzeszowskiej wsi".
11 lipca 1997 r. w wyniku posiedzenia zarządu klubu, poszerzonego o działaczy sportowych, doszło do jeszcze jednej zmiany prezesa klubu. Z funkcji tej ustąpił Zbigniew Opiela, a na jego miejsce tymczasowo wybrano Marka Tomczyka.

7 stycznia 1998 r. odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze klubu. Wybrano nowy zarząd w składzie:
Marek Tomczyk - Prezes
Leszek Murias – Wiceprezes
Tadeusz Stec - Wiceprezes
Stanisław Miodunka
Jan Masajada
Mariusz Kawalec
Jerzy Mika
Andrzej Ząbek

W latach 1997-99, drużyna seniorów wygrała trzy turnieje halowe o Puchar Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Mielec. Duże zasługi oprócz piłkarzy we wszystkich sukcesach ma trener drużyny Jerzy Węgrzyn, który pracuje z drużyną od kilku lat.

Sukcesy klubu odnotowano również w sportach rekreacyjnych. Nasz klub odniósł zwycięstwo i zajął I-sze miejsce w Halowych Igrzyskach Sportowo Rekreacyjnych w 1998 r. oraz zajął II-gie miejsce w 1998 r.

Istnienie sportu wiejskiego, modernizacja bazy sportowej w naszej miejscowości to nie tylko zasługa wielu oddanych działaczy, pokazanych w niniejszej publikacji, ale i tych bezimiennych o których nie wspomniano. Sukcesy sportowe w Woli Mieleckiej to efekt ciągłości pracy nauczycieli szkoły podstawowej z młodzieżą uzdolnioną sportowo oraz trenerów klubu.
wstecz